ავტომობილის ელქტროობის სისტემა ავტომობილის გამართული მუშაობის ერთ-ერთი მთავრი განმაპირობებელია. იგი გვაძლევს ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას ავტომობილის ამა თუ იმ ელექტრო მექანიზმის მუშაობის ხარისხთან დაკავშირებით.

ელექტრო დიაგნოსტირება დიდ როლს თამაშობს ავტომობილის ფაქტოვრივი და მოსალოდნელი დაზიანების განსაზღვრისთვის. ჩვენს სერვის ცენტრებში შესაძლებელია ელექტრო დიაგნოსტირების ჩატარება უახლესი თაობის ელეტრო დიაგნოსტიკის აპარატურით, სადაც მუდიმვ რეჟიმში ხდება პროგრამის განახლება. პროგრამების მიზანია, ჩაუტარდეს ავტომობილს სრული ელექტრო დიაგნოსტიკა. უმოკლეს დროში აღმოაჩინოს ნებისმიერი ელექტრო დაზიანება. აღადგინოს დაზიანებული მართვის ბლოკები და სადენები, განახლდეს პროგრამული უზრუნველყოფა, გაიაროს სრული ტექ–დათვალიერება და მოამზადოს ავტომობილი ექსპულატაციისთვის.

სერვის ცენტრი

ე. მაისურაძის ქ. 10, თბილისი, საქართველო

სერვის ცენტრი

თვალჭრელიძის 4/1, თბილისი, საქართველო

სერვის ცენტრი

E60 მაგისტრალი 7-ე კმ. ფოთი, საქართველო