ჯავახეთის ქ. 64
+995 322 102201

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

,,ASP GROUP” კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი!

10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე კომპანიამ, წელსაც სრულად დააკმაყოფილა ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნები. 

ჩვენი კომპანიის პრიორიტეტს ეფექტიანი მენეჯმენტის სისტემის წარმოება და საუკეთეო ხარისხის მომსახურების გაწევა წარმოადგენს. შესაბამისად მუდმივად ვახორიცელბთ შიდა და გარე პროცესების ანალიზსა და გაუმჯობესებას.