ჯავახეთის ქ. 64
+995 322 102201

კატალოგები

კატალოგები

პარკერის კატალოგი

1. პარკერსტორი
2. ჰიდრავლიკის და ინდუსტრიის( ან მრეწველობის) თერმოპლასტიკური შლანგები

 3. პარკერ-ლეგრისი4. ინდუსტრიული შლანგები

 Industrial Hoses

5. კბილანა ტუმბოები და მოტორები6. ჰიდრავლიკური შლანგები, ფიტინგები და ტექნიკა7. პნევმატიკური ჩობალები8. რადიალური ღერძის ჩობალები9. ჰიდრავლიკური ჩობალები10. ზეთის და ნავთობის მრეწველობის თერმოპლასტიკური შლანგები

 

11. ინდუსტრიული ფიტინგები12.  აკუმულატორების, აქსესუარების და ნაწილების კატალოგი

 კასტის კატალოგი

1. მილების შემაერთებლებისა და ფიტინგების კატალოგიჰარდოქსის კატალოგი

1. პირველი2. მეორე

25.11.2018