ჯავახეთის ქ. 64
+995 322 102201

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ასპ-გრუპი-ს წინ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი!
18 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე კომპანიამ, წელსაც სრულად დააკმაყოფილა ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნები.
ჩვენი კომპანიის პრიორიტეტს ეფექტიანი მენეჯმენტის სისტემის წარმოება და საუკეთეო ხარისხის მომსახურების გაწევა წარმოადგენს. შესაბამისად მუდმივად ვახორციელბთ შიდა და გარე პროცესების ანალიზსა და გაუმჯობესებას.

30.01.2019